Zygmunt z Leszkiem Lonkiem i Tadzikiem 1935
Zygmunt z Leszkiem Lonkiem i Tadzikiem 1935